مسئولیت های اجتماعی

تولید‌کنندگان در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند؛ زیرا از منابع آن بهره‌مند می‌شوند. بر خلاف نگاه سنتی، سازمان‌ها دیگر فقط با سهامدارانشان روبرو نیستند. آنها با افراد دیگر جامعه‌ نیز حرف‌هایی دارند؛ چرا که سود خود را از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن حاصل می‌کنند.
شرکت میهن نیز مجموعه‌‌‌‌‌ای کاملاً پاسخگوست؛ و این پاسخگویی را در طول سال‌ها و در عمل با خود حفظ کرده است.
مسئولیت اجتماعی ما، نه فقط در قبال مصرف کنندگانِ محصولات لبنی، که در برابر همۀ جامعه معنی پیدا کرده است. اگر شرکت‌ها در برابر سودی که از جامعه می‌برند خود را موظف به ادای وظیفه می‌دانستند، بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری از جامعه ما رخت می‌بست. کارآفرینی برای مخاطبان زمینه‌ای است که شرکت میهن برگزیده است تا بخشی ازمسئولیت خود را در قبال جامعه ادا کند. به این منظور اقدامات وسیعی در خصوص اشتغال‌زایی صورت گرفته است که شهرهای اسلامشهر، رباط کریم و گلستان با 12000 نفر نیروی کارِ مشغول در میهن سرآمد این نمونه‌ها هستند. 44سال از بدو فعالیت میهن می‌گذرد و 12 هزار نیروی کار جذب مجموعۀ ما شده‌اند.
این عوامل در کل سبب آن شده است که بتوانیم بهترین کیفیت محصول را با بهترین کیفیت پخش، توأمان کنیم و خدمت مخاطبان عرضه داریم.
میهن دهمین برند بستنی در جهان است و این پیروزی میسر نمی‌بود مگر با همراهی شما.

قدم خیر میهن
حضور شرکت میهن در نهمین و دهمین "بازارچه خیریه نیکان" رویدادی بسیار خوشایند باشد. مهمترین پیامد این جمع انسان‌دوستانه برای مجموعه میهن، اقبالی بود که از جانب بازدیدکنندگان نصیب غرفه ما گردید. توفیقی ورای حد انتظار، در امری پسندیده که دلگرمی‌اش مسئولیت اجتماعی ما را سنگین‌تر از پیش نمود.
تجربه‌ی این حضور با افتخار، ما را برآن داشته تا بیشتر در این عرصه بکوشیم که گفت:

نام نیکو گر بماند از کسی
بِه کز او ماند سرای زرنگار