اهدای نشان امین الضرب

banner

 حاج ایوب پایداری بنیانگذار شرکت میهن به پاس ۴۴ سال فعالیت در تولید و کارآفرینی برای ۱۴۰۰۰ نفر در سراسر کشور نـشان امین الضرب را دریافت کرد. همزمان با یـکصد و سی و چهارمین سال تـاسیس پارلـمان بخش‌خصوصی، برای دومین سال متوالی مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب به کارآفرینـان و نوآفرینان برتر از سوی اتاق بازرگانی تـهران در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران، نشان امین الضرب به پیشکسوتان و کارآفرینان کشور اعطا شد.